NAJLEPSZY STYROPIAN RTQ – TERMONIUM PLUS

o najkorzystniejszych parametrach użytkowych spośród wszystkich styropianów fasadowych. Produkt zbadany i certyfikowany w Polsce (ITB) i na rynkach zagranicznych (niemieckim i belgijskim), posiada m.in. rekomendacje RTQ do stosowania w budownictwie, wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. Produkowany z surowców grafitowych, szarych, klasy premium pochodzących od renomowanych koncernów chemicznych, co gwarantuje najwyższą jakość, powtarzalność i dotrzymanie zadeklarowanych parametrów zgodnie z normą europejską EN 13163.

Najlepsze właściwości izolacyjne

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda ʎ = 0,031 W/mK, a uzyskiwana w laboratorium średnia wartość pomiarowa lambda ʎ wynosi 0,030 W/mK.

Skuteczność termoizolacyjna

nawet o 25% większa w porównaniu ze zwykłym, białym styropianem.

Najwyższe parametry mechaniczne

decydujące o trwałości ocieplenia.

Bardzo duża wytrzymałośćKompletny System Ociepleń

z płytami TERMONIUM PLUS i TERMONIUM jest klasyfikowany jako NRO (NieRozprzestrzeniający Ognia).

na rozciąganie (rozerwanie) badanych próbek nawet do 120 kPa, gdzie standardowa wartość najczęściej stosowanych płyt do ociepleń wynosi 80 kPa.