Styropian SILVER dach-podłoga

Styropian SILVER dach-podłoga

Podstawowe dane

 • Producent: TERMOORGANIKA

Opis

Płyty styropianowe SILVER dach-podłoga mają bardzo dobrą wytrzymałość na ściskanie. Przy stałym obciążeniu o ciśnieniu 24 kPa, odkształcenia pełzania nie przekraczają 2%. Płyty są też wzmocnione pod względem izolacji termicznej. Dzięki dodatkom z substancji uszlachetniających w procesie ...

od 58,17 zł do 83,10 zł
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: Do 5 dni roboczych

Płyty styropianowe SILVER dach-podłoga mają bardzo dobrą wytrzymałość na ściskanie. Przy stałym obciążeniu o ciśnieniu 24 kPa, odkształcenia pełzania nie przekraczają 2%. Płyty są też wzmocnione pod względem izolacji termicznej. Dzięki dodatkom z substancji uszlachetniających w procesie spieniania granulek polistyrenu uzyskano zwiększoną izolacyjność. Płyty mogą mieć krawędzie proste albo frezowane, co ułatwi montaż na zakładkę. Ich wymiary to 50 x 100 cm, podczas gdy grubość można wybrać spośród dostępnych wariantów między 1 cm, a 30 cm.

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015

SILVER dach-podłoga EPS 80    EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Gdzie stosować styropian SILVER dach-podłoga?

Płyty SILVER dach-podłoga przeznaczone są do ocieplania budynków. Stosuje się je wewnątrz pomieszczeń o dowolnym przeznaczeniu. Z uwagi na dobre właściwości izolacyjne i dużą wytrzymałość na obciążenia, blaty mogą być układane na wylewkach podłogowych. Doskonale nadają się jako izolacja w systemach ogrzewania podłogowego. Można też stosować je do ocieplania dachów, stropodachów i stropów. Ich skład i struktura sprawiają, że stanowią lepszą izolację niż wełna mineralna.

Sposób montażu ocieplenia z płyt SILVER dach-podłoga

Podłoże, na których układane będą płyty styropianowe, powinno być odpowiednio przygotowane. Należy wcześniej zadbać o to, aby powierzchnia była sucha i równa. Jeśli płyty będą układane na gruncie, należy zadbać o rozłożenie papy podkładowej izolacyjnej, uszczelniającej masy bitumicznej albo foli PE. Folia będzie też przydatna przy układaniu płyt na stopach między kondygnacjami. Wówczas układa się ją między podłożem a styropianem. W kątach, w których łączą się stropy ze ścianami, należy umieścić taśmę dylatacyjną. Pierwsza warstwa płyt układana jest pod ścianą, począwszy od narożnika z przygotowaną wcześniej dylatacją. Kolejny rząd układany jest z przesunięciem, alby łączenia płyt nie krzyżowały się ze sobą. Kompletną powierzchnię, wykonaną z dwóch lub więcej warstw, zabezpiecza się przed wilgocią za pomocą foli polietylenowej.

Ostrzeżenie

Wszelkie prace związane z układaniem płyty styropianowych powinny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta, wytycznymi projektu budowlanego i Rekomendacją Techniczną i Jakości RTQ. Płyty należy przechowywać i użytkować z dala od benzyny, nitro, acetonu i innych środków chemicznych, które działają niszcząco na styropian.

Klasy tolerancji wymiarów:  
 • grubość
 • T(1)± 1 mm
 • długość
 • L(2)± 2 mm
 • szerokość
 • W(2)± 2 mm
 • prostokątność
 • Sb(2)± 2 mm/m
 • płaskość
 • P(5) 5 mm
  Poziom wytrzymałości na zginanieBS125≥ 125 kPa
  Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnymCS(10)80≥ 80 kPa
  Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowychTR100≥ 100 kPa
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnychDS(N)2± 0,2%
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)1 1%
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C0,037 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogieńE
  Warianty produktu (30)
  Opis Cena

  Płyta grubość 1 cm

  opakowanie zawiera 30 m2

  83,10 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 2 cm

  opakowanie zawiera 15 m2

  83,10 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 3 cm

  opakowanie zawiera 10 m2

  83,10 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 4 cm

  opakowanie zawiera 7,5 m2

  83,10 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 5 cm

  opakowanie zawiera 6 m2

  83,10 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 6 cm

  opakowanie zawiera 5 m2

  83,10 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 7 cm

  opakowanie zawiera 4 m2

  77,56 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 8 cm

  opakowanie zawiera 3,5 m2

  77,56 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 9 cm

  opakowanie zawiera 3 m2

  74,79 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 10 cm

  opakowanie zawiera 3 m2

  83,10 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 11 cm

  opakowanie zawiera 2,5 m2

  76,18 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 12 cm

  opakowanie zawiera 2,5 m2

  83,10 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 13 cm

  opakowanie zawiera 2 m2

  72,02 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 14 cm

  opakowanie zawiera 2 m2

  77,56 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 15 cm

  opakowanie zawiera 2 m2

  83,10 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 16 cm

  opakowanie zawiera 1,5 m2

  66,48 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 17 cm

  opakowanie zawiera 1,5 m2

  70,64 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 18 cm

  opakowanie zawiera 1,5 m2

  74,79 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 19 cm

  opakowanie zawiera 1,5 m2

  78,95 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 20 cm

  opakowanie zawiera 1,5 m2

  83,10 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 21 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  58,17 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 22 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  60,94 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 23 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  63,71 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 24 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  66,48 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 25 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  69,25 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 26 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  72,02 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 27 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  74,79 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 28 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  77,56 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 29 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  80,33 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 30 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  83,10 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka