Piana montażowa wielosezonowa (do aplikatora)

Piana montażowa wielosezonowa (do aplikatora)

Podstawowe dane

  • Producent: TERMOORGANIKA
  • Kod produktu: PIANAWIELO

Opis

Piana montażowa wielosezonowa wykorzystywana jest do wielu zadań związanych z wykańczaniem obiektów budowlanych. Produkt Termo Organika może być wykorzystywany w termoizolacji do uzupełniania szczelin powstałych między płytami izolacyjnymi polistyrenowymi. Można stosować pianę do wypełniania ...

29,00 zł

Dostępność: dostępny

Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: Do 5 dni roboczych

Piana montażowa wielosezonowa wykorzystywana jest do wielu zadań związanych z wykańczaniem obiektów budowlanych. Produkt Termo Organika może być wykorzystywany w termoizolacji do uzupełniania szczelin powstałych między płytami izolacyjnymi polistyrenowymi. Można stosować pianę do wypełniania szczelin wynikających z montażu ram okiennych i drzwiowych. Nadaje się także do uzupełniania otworów w ścianach, wypełniania nierówności, a nawet izolowania rur wodociągowych i zbiorników wodnych. Wykorzystuje się ją też do tworzenia izolacji wokół rur przelotowych w ścianach.

Przygotowanie podłoża

Piana montażowa wielosezonowa Termo Organika wykazuje przyczepność do wszystkich powszechnie stosowanych mineralnych materiałów budowlanych. Łączy się także z materiałami izolacyjnymi, takimi jak płyty polistyrenowe czy wełna mineralna. Nie należy stosować piany na podłoża niemineralne, polietylen i niektóre inne tworzywa sztuczne, ponieważ nie jest ona przyczepna do tych materiałów. 

Dla zapewnienia najlepszych warunków do przyczepności dla piany należy wcześniej usunąć z podłoża wszelkie zabrudzenia. Usuwa się kurz, pył, a także plamy powstałe w wyniku rozlania olejów i smarów. Pianę nakładać w temperaturze od +5°C do +30°C. Kiedy mieszanka osiągnie całkowite stężenie, można poddać ją szlifowaniu albo piaskowaniu. Nadaje się także do malowania i tynkowania. Jest odporna na procesy starzenia i wytrzymuje temperatury od -50°C do +90°C. Należy chronić ją przed promieniami UV, które mogą doprowadzić do uszkodzenia struktury piany.

Jak używać piany montażowej wielosezonowej Termo Organika?

Przed przystąpieniem do aplikacji piany montażowej należy zadbać o jej właściwą temperaturę. Powinna się ona zawierać w granicach między +5°C do +30°C, jednak optymalnie, jeśli będzie to +20°C. Jeśli temperatura puszki jest zbyt wysoka, zwłaszcza podczas upalnych dni, puszkę schłodzić w pojemniku z zimną wodą. Co jakiś czas można wstrząsnąć puszką, co przyspieszy proces. Przegrzanie pojemnika może doprowadzić do wybuchu, dlatego zawsze trzeba o tym pamiętać podczas magazynowania puszek. Rozmieszanie składników następuje po kilkukrotnym intensywnym wstrząśnięciu pojemnikiem. Taki proces należy powtarzać także już podczas aplikacji. W następnym kroku dokręca się aplikator, zwracając szczególną uwagę na możliwość przypadkowego rozpylenia piany. Aplikator pozostaje na miejscu aż do całkowitego opróżnienia puszki. W czasie nakładania piany pojemnik trzymać pionowo dnem do góry. Zawartość opróżnić za jednym razem i możliwie najszybciej. W przeciwnym razie może dojść do stężenia piany wewnątrz rurki, co uniemożliwi dalsze jej nakładanie. 

Warto pamiętać, że świeża piana rozszerzy się niemal dwukrotnie i nieodpowiednia ilość aplikowana w szczeliny może wypłynąć na zewnątrz. W tym przypadku preparat usunąć za pomocą czyścika do pian poliuretanowych. Po stężeniu możliwe jest jedynie zastosowanie narzędzi mechanicznych.

Ostrzeżenie

Żeby zapewnić produktowi odpowiednie właściwości, w jego skład wchodzą izocyjaniany, które są szkodliwe dla zdrowia. Mogą działać drażniąco na układ oddechowy, a także na skórę i oczy. W związku z tym nie wolno wdychać oparów ani substancji ciekłej powstających w czasie aplikacji. Wszelkie prace powinny być wykonywane przez pracowników ubranych w odzież ochronną i okulary ochronne. Produkt zamknięty jest w opakowaniu pod ciśnieniem, dlatego nie wolno go dziurawić nawet po całkowitym zużyciu zawartości. Piana montażowa jest skrajnie łatwopalna, zatem nie wolno stosować jej w pobliżu otwartego ognia, a także w strefach narażonych na iskrzenie. Zabrania się także aplikacji zawartości w stronę nagrzanych materiałów i płomieni.

Bezpieczne użytkowanie

Prace związane z użyciem piany montażowej powinny przeprowadzać osoby profesjonalnie przygotowane. Należy przestrzegać wcześniej wymienionych zasad, przepisów BHP i prawideł sztuki budowlanej. Producent nie odpowiada za sposób i miejsce składowania piany i jej stosowanie, a jedynie za skład produktu.

Wydajność: (w zależności od rodzaju podłoża, sposobu nakładania, temperatury i wilgotności powietrza)ok 45 litrów
Czas tworzenia naskórkaok. 5-12 min.
Czas pełnego utwardzania:ok. 24 godz.
Nasiąkliwość wodą po 24h przy częściowym zanurzeniu bez naskórka: poniżej 2 kg/m2
Zmiany wymiarów liniowych po 24 h przechowywania w temperaturze +40°C i wilgotności względnej 95%:poniżej 5%
Zmiany wymiarów liniowych po 24 h przechowywania w temperaturze +70°C: poniżej 6%
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym:powyżej 50 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie:powyżej 100 kPa
Minimalna temperatura pracy:-10°C
Maksymalna temperatura pracy:+30°C
Optymalna temperatura pracy: (puszka, powierzchnia nakładania) +20°C
Stabilność temperaturowa:-50°C ÷ +90°C
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy przechowywać i transportować w suchym miejscu zaworem do góry w temperaturze od +5°C do +30°C

Dane odnoszą się do świeżej piany.