Piana montażowa

Piana montażowa

Podstawowe dane

  • Producent: TERMOORGANIKA
  • Kod produktu: PIANMON

Opis

Piana montażowa Termo Organika wykorzystywana jest do uzupełniania izolacji termicznej. Produkt nadaje się do wypełniania szczelin pomiędzy płytami izolacyjnymi w systemach ociepleń budynków. Za pomocą piany można także uzupełniać szpary i szczeliny powstające w wyniku prac związanych z ...

22,00 zł

Dostępność: dostępny

Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: Do 5 dni roboczych

Piana montażowa Termo Organika wykorzystywana jest do uzupełniania izolacji termicznej. Produkt nadaje się do wypełniania szczelin pomiędzy płytami izolacyjnymi w systemach ociepleń budynków. Za pomocą piany można także uzupełniać szpary i szczeliny powstające w wyniku prac związanych z wyposażaniem budynku. Można wypełnić nią otwory w okolicach listew podłogowych, drzwi i okien, a także pokrywania nierówności i zagłębień w ścianach. Właściwości piany sprawdzają się także przy izolowaniu rur przelotowych w oraz wodociągów i zbiorników wodnych.

Przygotowanie podłoża

Wyjątkowe właściwości piany montażowej Termo Organika sprawiają, że produkt przylega do wszystkich mineralnych materiałów, które są stosowane w budownictwie. Dodatkowo można jej używać podczas prac z materiałami izolacyjnymi, takimi jak wełna mineralna i płyty polistyrenowe EPS, XPS i tym podobne. Nie należy stosować piany na podłoża niemineralne takie jak silikon, polietylen i tworzywa sztuczne, ponieważ może nie mieć wystarczającej przyczepności. 

Dla uzyskania maksymalnej przyczepności należy przygotować podłoże, usuwając z niego pył, kurz, oraz tłuste plamy ze smarów i olejów. Pianę stosuje się tylko wówczas, kiedy temperatura otoczenia mieści się w przedziale od +5°C do +30°C. Utwardzona piana ma strukturę zamkniętych komórek, podobną do styropianu. Można poddawać ją obróbce mechanicznej poprzez szlifowanie albo piaskowanie. Nadaje się też do malowania i tynkowania. Jest odporna na temperatury od -50°C do +90°C, jednak należy bezwzględnie chronić ją przed promieniami UV.

Jak używać piany montażowej Termo Organika?

Pojemniki z pianą montażową należy przechowywać w taki sposób, żeby nie nagrzewały się do temperatury przekraczającej +50°C, ponieważ grozi to wybuchem. Optymalna temperatura puszki to +20°C, jednak można stosować ją także w granicach od +5°C do +30°C. Jeśli temperatura przekroczy zalecaną, pojemnik schłodzić w zimnej wodzie co kilka chwil potrząsając zawartością. 

Potrząsanie puszką przed użyciem prowadzi do łączenia składników ze sobą. Wystarczy potrząsnąć puszką około 20 razy, a potem jeszcze kilkukrotnie już w czasie aplikacji. Aplikator zakładać ostrożnie, żeby nie doszło do przypadkowego wydobycia się piany z pojemnika. Nie wolno zdejmować go w czasie pracy. Zawartość pojemnika opróżnić w czasie jednego cyklu. Trzeba zrobić to możliwie najszybciej, aby zapobiec stężeniu substancji wewnątrz rurki. Jeśli stworzy się zator, niemożliwa będzie dalsza aplikacja preparatu. Podczas pracy pojemnik trzymać pionowo dnem do góry. 

Świeża piana ulega intensywnemu rozszerzaniu się i może zwiększyć swoją objętość nawet dwukrotnie. Trzeba wziąć to pod uwagę w czasie wypełniania szczelin. Nadwyżki preparatu można zdjąć za pomocą czyścika do pian poliuretanowych, jednak po zastygnięciu możliwe jest jedynie mechaniczne usunięcie jej.

Ostrzeżenie

Dla uzyskania wymaganych właściwości, w składzie piany montażowej znajdują się izocyjaniany. Substancja działa drażniąco na układ oddechowy, oczy i skórę. Wdychanie może powodować uczulenie, dlatego nie wolno wdychać rozpylonej cieczy ani gazów. Unikać także kontaktów ze skórą. Wszelkie prace powinny być prowadzone w okularach ochronnych i odzieży roboczej. 

Piana montażowa jest skrajnie łatwopalna, dlatego nie wolno stosować jej w pobliżu otwartego ognia, ani źródeł iskrzenia. Nie wolno rozpylać substancji w kierunku płomieni i rozgrzanych materiałów. Pojemnik pod ciśnieniem należy chronić przed temperaturami wyższymi niż +50°C, nie dziurawić nawet po zużyciu produktu.

Bezpieczne użytkowanie

Do prac budowlanych z pianą montażową powinni być oddelegowani wykonawcy, którzy będą przeszkoleni i fachowo przygotowani. Prace wykonywać według opisanych zaleceń, zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP. Producent nie odpowiada za niewłaściwe przechowywanie i używanie pianki, a jedynie za jej skład.

Wydajność: (w zależności od rodzaju podłoża, sposobu nakładania, temperatury i wilgotności powietrza)ok 45 litrów
Czas tworzenia naskórkaok. 5-12 min.
Czas pełnego utwardzania:ok. 24 godz.
Nasiąkliwość wodą po 24h przy częściowym zanurzeniu bez naskórka: poniżej 1 kg/m2
Zmiany wymiarów liniowych po 24 h przechowywania w temperaturze +40°C i wilgotności względnej 95%:poniżej 3%
Zmiany wymiarów liniowych po 24 h przechowywania w temperaturze +70°C: poniżej 4%
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym:powyżej 40 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie:powyżej 100 kPa
Minimalna temperatura pracy:+5°C
Maksymalna temperatura pracy:+30°C
Optymalna temperatura pracy: (puszka, powierzchnia nakładania) +20°C
Stabilność temperaturowa:-50°C ÷ +90°C
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy przechowywać i transportować w suchym miejscu zaworem do góry w temperaturze od +5°C do +30°C

Dane odnoszą się do świeżej piany.