Piana montażowa letnia ( do aplikatora)

Piana montażowa letnia ( do aplikatora)

Podstawowe dane

  • Producent: TERMOORGANIKA
  • Kod produktu: PIANPISM

Opis

Piana montażowa letnia przydatna jest w czasie wykonywania izolacji termicznej. Produkt Termo Organika służy przede wszystkim do uzupełniania szczelin między izolacyjnymi płytami styropianowymi. Piana sprawdzi się także do zapełniania szczelin w narożach powstałych w czasie układania podłogi ...

28,00 zł

Dostępność: dostępny

Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: Do 5 dni roboczych

Piana montażowa letnia przydatna jest w czasie wykonywania izolacji termicznej. Produkt Termo Organika służy przede wszystkim do uzupełniania szczelin między izolacyjnymi płytami styropianowymi. Piana sprawdzi się także do zapełniania szczelin w narożach powstałych w czasie układania podłogi. Wypełni szczeliny wokół futryn drzwi i ram okiennych. Można zaizolować nią miejsca, w których wykonywane są przeloty rur przez ściany. Wodoodporne właściwości produktu sprawdzają się nawet w izolacji zbiorników wodnych oraz wodociągów.

Przygotowanie podłoża

Właściwości piany montażowej letniej umożliwiają stosowanie jej na wszystkich typach podłoży mineralnych powszechnie stosowanych w budownictwie. Produkt wykazuje przyczepność także do materiałów izolacyjnych, takich jak płyty polistyrenowe czy wełna mineralna. Brak przyczepności do podłoży niemineralnych, tworzyw sztucznych czy polietylenu sprawia, że nie zaleca się stosowania jej w tym obszarze. 

Maksymalną przyczepność piany montażowej letniej Termo Organika można osiągnąć tylko na wcześniej przygotowanym podłożu. Dlatego należy usunąć z niego wszelki pył i kurz, a także tłuste plamy ze smarów i innych substancji. Piana stosowana jest w temperaturze od +5°C do +30°C. Po całkowitym stężeniu jest elastyczna i możliwa do obróbki. Nadaje się też do malowania i tynkowania. Wytrzymuje temperatury od -50°C do +90°C i jest niewrażliwa na procesy starzenia. Wadą jest słaba odporność na działanie promieni UV.

Jak używać piany montażowej letniej Termo Organika?

Przed użyciem należy zadbać o odpowiednią temperaturę puszki. Może mieścić się w granicach od +5°C do +30°C, jednak zaleca się +20°C. Należy zapobiegać przegrzaniu pojemników, ponieważ może to doprowadzić do wybuchu. W czasie lata optymalną temperaturę można osiągnąć, chłodząc puszkę w zimnej wodzie. Co jakiś czas warto wstrząsnąć pojemnikiem, żeby przyspieszyć proces chłodzenia. 

Przed przystąpieniem do pracy starannie dokręcić aplikator zachowując ostrożność przed przypadkowym rozpyleniem piany. Następnie wstrząsnąć intensywnie puszką, w celu zmieszania składników. Proces można powtarzać także kilkukrotnie w czasie aplikacji. Po otwarciu puszki należy możliwie najszybciej zużyć zawartość pojemnika, w przeciwnym razie może dojść do stężenia piany w rurce. W takim wypadku dalsze rozpylanie pozostałej zawartości będzie niemożliwe. W czasie aplikacji puszkę należy trzymać w układzie dnem do góry. Aplikator można odkręcić dopiero po całkowitym rozpyleniu zawartości. 

Nakładana piana rozszerza się około dwukrotnie, co należy wziąć pod uwagę przy wypełnianiu szczelin. W przypadku nałożenia zbyt dużej ilości preparatu należy zdjąć go czyścikiem do pian poliuretanowych, zanim zdąży całkowicie stężeć. W przeciwnym razie pianę będzie można usunąć tylko mechanicznie.

Ostrzeżenie

Izocyjaniany stosowane w produkcie odpowiadają za osiągnięcie wymaganych właściwości preparatu, jednak są szkodliwe dla zdrowia. Nie należy wdychać oparów ani cieczy powstałej w czasie aplikacji, ponieważ mogą one powodować uczulenie. Substancja podrażnia nie tylko układ oddechowy, ale także oczy i skórę, dlatego wszystkie prace powinny być wykonywane w odzieży ochronnej i okularach ochronnych. 

Piana znajduje się w pojemniku pod ciśnieniem, dlatego nie wolno go dziurawić nawet po zużyciu. Pojemnik należy chronić przed temperaturami powyżej 50°C. Zawartość jest skrajnie łatwopalna, dlatego nie wolno aplikować piany na rozgrzane materiały. Nie wolno kierować strumienia w stronę płomieni, unikać źródeł ognia i iskrzenia.

Bezpieczne użytkowanie

Producent odpowiada za właściwy skład i jakość piany, jednak nie ma wpływu na sposób jej magazynowania i stosowania. Wszelkie prace z użyciem piany powinny być przeprowadzane według wcześniej wymienionych wytycznych, zasad sztuki budowlanej, a także przepisów BHP. Do prac należy skierować wykonawców z odpowiednimi kwalifikacjami i wyposażeniem.

Wydajność: (w zależności od rodzaju podłoża, sposobu nakładania, temperatury i wilgotności powietrza)ok 45 litrów
Czas tworzenia naskórkaok. 5-12 min.
Czas pełnego utwardzania:ok. 24 godz.
Nasiąkliwość wodą po 24h przy częściowym zanurzeniu bez naskórka: poniżej 1 kg/m2
Zmiany wymiarów liniowych po 24 h przechowywania w temperaturze +40°C i wilgotności względnej 95%:poniżej 3%
Zmiany wymiarów liniowych po 24 h przechowywania w temperaturze +70°C: poniżej 4%
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym:powyżej 40 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie:powyżej 100 kPa
Minimalna temperatura pracy:+5°C
Maksymalna temperatura pracy:+30°C
Optymalna temperatura pracy: (puszka, powierzchnia nakładania) +20°C
Stabilność temperaturowa:-50°C ÷ +90°C
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy przechowywać i transportować w suchym miejscu zaworem do góry w temperaturze od +5°C do +30°C

Dane odnoszą się do świeżej piany.