Klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS

Podstawowe dane

  • Producent: TERMOORGANIKA
  • Kod produktu: TO-KPS

Opis

Poliuretanowy klej do styropianu TO-KPS jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Służy do przyklejania styropianu (EPS) do podłoży mineralnych, np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych ...

25,00

Dostępność: dostępny

Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: Do 5 dni roboczych

Poliuretanowy klej do styropianu TO-KPS jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Służy do przyklejania styropianu (EPS) do podłoży mineralnych, np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowowapiennych itp. powierzchni oraz do drewna, metali, membran bitumicznych. Może być stosowany w systemach ociepleń zarówno w budynkach nowych, jak i poddawanych renowacji. Klej poliuretanowy TO-KPS można także stosować do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych, paneli, kasetonów, parapetów oraz  elementów wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), PU, wełny mineralnej.

Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki naprawić, np. klejem TO-KS lub klejem uniwersalnym TO-KU. Naprawy podłoża należy zakończyć najpóźniej na 1 dzień przed przyklejeniem płyt styropianowych.

 Zalecenia montażowe

  • Puszka i jej zawartość przed użyciem musi mieć temperaturę od +5°C do +30°C
  • Wstrząsnąć puszką intensywnie przez ok. 30 sekund. Również w trakcie aplikacji okresowo wstrząsać.
  • Dobrze dokręcić pistolet (aplikator) do zaworu.
  • Nacisnąć spust i wyregulować dozowaną objętość kleju.
  • Powierzchnie, na które będzie nanoszony klej można zwilżyć ale tak, żeby nie były mokre.
  • Nie odkręcać pistoletu przed całkowitym opróżnieniem puszki.
  • Pistolet czyścić specjalnymi czyścikami, np Czyścikiem do pian poliuretanowych Termo Organika

W systemach ociepleń klej poliuretanowy TO-KPS należy nanosić na płytę pasem o szerokości ok. 3 cm po obwodzie w odległości ok. 2 cm od brzegu płyty i jednym pasem przez środek płyty równoległym do dłuższych boków lub pasmem w kształcie litery M.

Bezpośrednio po nałożeniu kleju (do 3 minut) płytę przyłożyć do ściany, docisnąć i wyrównać używając długiej łaty. W efekcie klej powinien pokrywać co najmniej 40% powierzchni płyty. Przyklejane płyty powinny ściśle przylegać do siebie. Kolejne przyklejane rzędy płyt powinny być przesunięte względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy. Ewentualne szczeliny można później wypełnić klejem poliuretanowym TO-KPS. Położenie płyt można korygować jeszcze przez ok. 10 minut.

W przypadku przyklejania płyt na powierzchniach pionowych należy stosować listwy startowe. Przyklejone płyty należy dodatkowo przymocować mechanicznie kołkami (co najmniej 4 kołki na 1 m2 powierzchni, tzn. co najmniej 2 kołki na jedną płytę).

W przypadku stosowania kleju poliuretanowego TO-KPS do przyklejania płyt gipsowokartonowych lub płyt izolacji obwodowych fundamentów, klej nakładać na powierzchnię ściany pasmami szerokości 3 cm w odległości co ok. 25 cm.

W czasie wykonywania prac temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od -5°C do +30°C.

 Uwaga

Wyrób zawiera izocyjaniany, Należy unikać kontaktu ze skórą i nie wdychać gazów, co może powodować uczulenie. Produkt jest skrajnie łatwopalny. Nie stosować w pobliżu ognia i źródeł iskrzenia. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. Chronić przed temperaturami powyżej +50°C. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie dziurawić puszki, również po użyciu. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,3 MPa
Przyczepność do styropianu: ≥ 0,1 MPa
Czas otwarty (czas zachowania zdolności klejenia): ≤ 10 minut
Korygowalność: ≤ 10 minut
Temperatura stosowania i podłoża: -5°C ÷ +30°C
Czas utwardzania: ok. 2 godz. *)
Wydajność kleju:  
- przyklejanie płyt EPS i XPS w systemach ETICSok. 8 m2
- przyklejanie płyt fundamentowych EPS i XPSok. 12 m2
- przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych w zależności od równości podłożaok. 15 m2
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy przechowywać i transportować w suchym miejscu zaworem do góry, w temperaturze od +5°C do +30°C.

*) Przy wilgotności względnej 55%, wyższa wilgotność skraca ten czas.