Klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS

Klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS

Podstawowe dane

  • Producent: TERMOORGANIKA
  • Kod produktu: TO-KPS
  • Kod EAN: 5908230808982

Opis

Klej poliuretanowy do styropianu ma szeroki zakres zastosowania. Przede wszystkim służy do klejenia płyt polistyrenowych do podłoży wykonanych z betonu i prefabrykatów żelbetonowych. Jego konsystencja sprawdzi się także przy powierzchniach z kamieni naturalnych, keramzytobetonu i gazobetonu ...

33,00 zł

Dostępność: dostępny

Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: Do 5 dni roboczych

Klej poliuretanowy do styropianu ma szeroki zakres zastosowania. Przede wszystkim służy do klejenia płyt polistyrenowych do podłoży wykonanych z betonu i prefabrykatów żelbetonowych. Jego konsystencja sprawdzi się także przy powierzchniach z kamieni naturalnych, keramzytobetonu i gazobetonu. Dobrze wiąże się z tynkami cementowymi, cementowo-wapiennymi i wapiennymi, a także innymi materiałami jak drewno czy metal. Klej używa się do montażu parapetów, paneli, kasetonów, a nawet płyt gipsowo-kartonowych. Klej jest częścią systemu ociepleń Termo Organika i najlepiej współpracuje z płytami polistyrenowymi i siatkami od tego producenta.

Przygotowanie podłoża do klejenia

Od jakości podłoża zależy, jak mocno klej się z nim zwiąże. W związku z tym każdą powierzchnię należy oczyścić z odpadających fragmentów starej farby, odpadającego tynku, a także innych niezwiązanych z nią stale elementów. Podłoże nie może być brudne od kurzu i tłustych plam, a także w miarę suche. W razie wykrycia nierówności należy wypełnić je klejem, jednak wszystkie prace przeprowadza się najpóźniej dobę przed planowanym montażem.

Przygotowanie do montażu

Przed przystąpieniem do klejenia płyt, należy przygotować preparat do pracy. W tym celu intensywnie wstrząsa się puszką przez pół minuty, aby doprowadzić do zmieszania wszystkich składników i uzyskania odpowiedniej konsystencji. Puszka musi mieć temperaturę mieszczącą się w zakresie między +5°C, a +30°C. Następnie do zaworu dokręca się aplikatur, a w celu regulacji dozowania kleju, naciska się delikatnie spust. Pistoletu do aplikacji kleju nie należy odkręcać, zanim puszka nie będzie całkowicie pusta. Pistolet należy czyścić za pomocą specjalnych preparatów zaraz po ukończeniu prac montażowych.

Przeprowadzanie montażu klejem poliuretanowym

Przed nakładaniem kleju powierzchnię można delikatnie zmoczyć wodą. Klej nanosi się na powierzchnię płyt jednolitym pasem w okolicach 2 cm od wszystkich krawędzi. Szerokość pasa to około 3 cm. Dodatkowo w środku płyty można wykonać kilka równoległych pasów. Płytę trzeba przyłożyć do ściany i docisnąć nie później niż po trzech minutach po aplikacji kleju. Wszystkie klejone płyty muszą być układane w taki sposób, aby przylegały do siebie. Pierwszą warstwę w izolacji ścian pionowych umieszcza się w listwach startowych. Dodatkowo stosuje się kołki montażowe, mocowane zgodnie z zaleceniami projektowymi. Układanie kolejnych rzędów rozpoczyna się od przesunięcia pierwszej płyty względem dolnego rzędu. Unika się w ten sposób krzyżowania szczelin między nimi i powstawania mniej szczelnych stref. Skład kleju umożliwia korektę w ułożeniu płyt jeszcze przez 10 minut, zanim ulegnie całkowitemu związaniu. Prac nie należy wykonywać w temperaturze niższej niż od -5°C oraz przekraczającej +30°C.

Uwaga

Kleje poliuretanowe do prawidłowego działania wymagają włączenia do składu izocyjanianów. Z uwagi na swoją aktywność, te związki chemiczne mogą być szkodliwe dla organizmów żywych. Wobec tego należy zabezpieczyć skórę przed kontaktem z klejem, a także unikać wdychania jego oparów. W czasie użytkowania trzeba pamiętać o odzieży ochronnej i okularach. Produktu nie można stosować ani magazynować w pobliżu otwartego ognia, ponieważ jest skrajnie łatwopalny. Należy unikać także iskrzenia, rozpylania go w kierunku płomieni, a nawet temperatury powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo użytkowania

Całkowite bezpieczeństwo użytkowania zależy od sposobu wykorzystywania produktu, a także postępowania zgodnie z zasadami BHP oraz sztuką budowlaną. Wszelkie prace powinny wykonywać osoby przeszkolone i wyposażone w odpowiedni strój. Warto pamiętać, że producent zapewnia jedynie wysoką jakość produktu, jednak nie odpowiada za nieodpowiednie wykorzystywanie go.

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,3 MPa
Przyczepność do styropianu: ≥ 0,1 MPa
Czas otwarty (czas zachowania zdolności klejenia): ≤ 10 minut
Korygowalność: ≤ 10 minut
Temperatura stosowania i podłoża: -5°C ÷ +30°C
Czas utwardzania: ok. 2 godz. *)
Wydajność kleju:  
- przyklejanie płyt EPS i XPS w systemach ETICSok. 8 m2
- przyklejanie płyt fundamentowych EPS i XPSok. 12 m2
- przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych w zależności od równości podłożaok. 15 m2
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy przechowywać i transportować w suchym miejscu zaworem do góry, w temperaturze od +5°C do +30°C.

*) Przy wilgotności względnej 55%, wyższa wilgotność skraca ten czas.