Klej do styropianu TO-KS

Klej do styropianu TO-KS

Podstawowe dane

  • Producent: TERMOORGANIKA
  • Kod produktu: TO-KS

Opis

Uniwersalny klej do styropianu TO-KS składa się z cementu, piasku i dodatków w postaci spoiw. Jest częścią systemów ociepleń Termo Organika i najlepiej współpracuje z innymi produktami od tego producenta. Może być używany do tworzenia izolacji w budynkach nowych albo odnawianych. Przeznaczony ...

24,00 zł

Dostępność: dostępny

Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: Do 5 dni roboczych

Uniwersalny klej do styropianu TO-KS składa się z cementu, piasku i dodatków w postaci spoiw. Jest częścią systemów ociepleń Termo Organika i najlepiej współpracuje z innymi produktami od tego producenta. Może być używany do tworzenia izolacji w budynkach nowych albo odnawianych. Przeznaczony jest do klejenia płyt polistyrenowych do powierzchni betonu i prefabrykatów żelbetowych, a także innych materiałów budowlanych jak ceramiki, kamieni naturalnych czy prefabrykatów gazobetonowych. Ma dobrą przyczepność do tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych.

Przygotowanie podłoża do klejenia

Dla zapewnienia maksymalnej przyczepności kleju, należy dokładnie przygotować podłoże, na którym będą mocowane płyty. W tym celu usuwa się złuszczoną farbę, odpadające tynki i inne zabrudzenia powierzchni. Ubytki można wypełnić za pomocą kleju TO-KS. Jeśli warstwa ma grubość około 1 mm, prace te trzeba przeprowadzić i zakończyć przynajmniej jeden dzień przed planowanym montażem, Przypadku grubszych podłoży, trzeba przeliczyć wielokrotność tego czasu. Klej wykazuje najlepszą przyczepność do podłoży równych, zwartych i czystych, wolnych od tłustych zabrudzeń. Należy unikać klejenia na powierzchniach mokrych. Wszystkie nasiąkliwe powierzchnie, jak gazobeton czy kamień, należy wcześniej zagruntować. Używa się do tego uniwersalnego gruntu TO GU. Z kolei pozostałe podłoża można pokryć specjalnym preparatem szczepnym TO-GS.

Przygotowanie kleju

Preparat należy rozmieszać z wodą w proporcjach opisanych na opakowaniu. Najlepiej przygotować taką ilość kleju, która zostanie użyta w ciągu kolejnych dwóch godzin. Wcześniej przygotowane naczynie napełnia się wodą i dosypuje odpowiednią ilość kleju. Następnie całość jest mieszana aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Do mieszania można zastosować wolnoobrotowe mieszadło elektryczne albo wiertarkę ze specjalnym zakończeniem. Po niespełna pięciu minutach mieszania rozrobiony klej odstawia się na kilka minut, po których proces jest powtarzany. W przypadku mieszania w betoniarkach ten czas będzie dwukrotnie dłuższy.

Montaż płyt polistyrenowych na kleju TO-KS

Wszelkie prace z klejem należy przeprowadzać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia i podłoża musi być w granicach między +5°C, a +30°C. Przed przystąpieniem do klejenia należy jeszcze raz sprawdzić stan podłoża. W przypadku równej powierzchni, klej wystarczy nałożyć na płytę i równomiernie rozprowadzić go po polistyrenie. Nierówne podłoża wymagają większej ilości kleju, który nakłada się na obrzeżach na całym obwodzie w odległości 5 cm od krawędzi. Dodatkowo także w kilku miejscach w środku wykonuje się większe placki. Płytę należy docisnąć do podłoża i wyrównać do sąsiednich. Pierwszy rząd płyt układa się na listwie startowej na dole elewacji. Zaleca się kolejne rzędy przykleić z przesunięciem dla uniknięcia krzyżowania się krawędzi. Po przyklejeniu płyt należy odczekać dwa dni, po których można zabrać się do montażu kołków i tworzenia kolejnej warstwy, czyli siatki zbrojnej. W razie powstania osadu na powierzchni płyt należy usunąć go za pomocą papieru ściernego albo tarki. Wszystkie świeże zabrudzenia należy niezwłocznie wyczyścić wodą, ponieważ po związaniu zaprawę można usunąć jedynie mechanicznie.

Uwaga

Kleje do styropianu składają się w dużej mierze z cementu, dlatego po wymieszaniu z wodą mają silny odczyn zasadowy, który może działać szkodliwie na zdrowie pracujących z nim ludzi. Opakowania kleju należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Należy unikać wdychania pyłków, a mieszanie przeprowadzać w maskach pyłoszczelnych oraz okularach ochronnych. W przypadku ochlapania skóry zaprawą albo kontaktu z oczami należy jak najszybciej spłukać je dużą ilością wody. Dodatkowo warto skontaktować się z lekarzem.

Bezpieczeństwo użytkowania

Gwarancja jakości produktu, którą deklaruje producent, nie ma wpływu na bezpieczeństwo osób nieprawidłowo korzystających z kleju. Z uwagi na możliwość uszkodzenia zdrowia, wszystkie prace powinni przeprowadzać odpowiednio przygotowani pracownicy. Przy pracy i magazynowaniu kleju należy kierować się przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej.

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25 MPa
Przyczepność do styropianu: ≥ 0,08 MPa
Grubość warstwy:3 ÷ 6 mm
Temperatura stosowania i podłoża: +5°C ÷ +30°C
Orientacyjne zużycie suchej mieszanki: ok. 4,0-5,0 kg/m2
Czas zużycia:do 2 godz.
Czas wysychania:ok. 48 godz.*)
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na paletach w suchych warunkach.

*)W temp. +20°C i wilgotności względnej 60%. Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet kilkukrotnie.

paleta 48 worków