Grunt uniwersalny TO-GU

Grunt uniwersalny TO-GU

Podstawowe dane

  • Producent: TERMOORGANIKA

Opis

Grunt uniwersalny Termo Organika TO-GU jest przeznaczony do gruntowania i wzmacniania nasiąkliwych i porowatych podłoży, np. gazobetonu, cegieł ceramicznych, silikatowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych przed malowaniem, tynkowaniem, przyklejaniem płytek ceramicznych ...

od 29,50 zł do 64,00 zł
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: Do 5 dni roboczych

Grunt uniwersalny Termo Organika TO-GU jest przeznaczony do gruntowania i wzmacniania nasiąkliwych i porowatych podłoży, np. gazobetonu, cegieł ceramicznych, silikatowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych przed malowaniem, tynkowaniem, przyklejaniem płytek ceramicznych, tapetowaniem, itp. W systemie ociepleń Termo Organika® stosowany do gruntowania podłoży przed przyklejeniem płyt styropianowych.

Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Podłoża bardzo mocno  pylące należy najpierw zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:1 a następnie gruntem nierozcieńczonym. Preparatu nie należy stosować na podłoża silnie zawilgocone i zamarznięte.

 Zalecenia montażowe

Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. Grunt uniwersalny TO-GU można nanosić pędzlem lub wałkiem. W przypadku nanoszenia więcej niż jednej warstwy, kolejną warstwę nanosić po ok. 4 - 6 godzinach od zakończenia nakładania poprzedniej. Nakładanie tynków lub malowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu, tzn. najwcześniej po 24 godzinach. 

Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia preparatem myć wodą, po wyschnięciu można usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszać gruntu z innymi preparatami, tynkami, zaprawami, pigmentami, dodatkami, itp. W czasie wykonywania prac i wysychania gruntu temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C.

 Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Temperatura stosowania i podłoża:powyżej +5°C
Orientacyjne zużycie:ok. 0,05 ÷ 0,2 l/m2 *)
Orientacyjna wydajność:ok. 5,0 ÷ 20,0 m2/l *)
Czas wysychania:ok. 3 godz. **)
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem.

*) Przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża).
**) W zależności od wilgotności i temperatury. Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie

Warianty produktu (2)
Opis Cena

Grunt uniwersalny TO-GU

Opakowanie kanister 5L

29,50 zł

Dostępność: dostępny

Dodaj do koszyka

Grunt uniwersalny TO-GU

Opakowanie 10L

64,00 zł

Dostępność: dostępny

Dodaj do koszyka