GOLD parking

Podstawowe dane

 • Producent: TERMOORGANIKA

Opis

GOLD parking EPS 120 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5 Są to płyty białe lub „w kropki”, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów, stropodachów i parkingów. Płyty mogą być ...

od 68,00 zł do 97,20 zł
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: Do 5 dni roboczych

GOLD parking EPS 120    EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

Są to płyty białe lub „w kropki”, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów, stropodachów i parkingów. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: 10 mm, a następnie co 10 mm.

Odkształcenie pełzania przy długotrwałym ściskaniu nie przekracza 2% przy obciążeniu 36 kPa (3600 kG/m2).

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją Techniczna i Jakości RTQ ITB 1261/2013 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (w postaci podkładowej papy, folii PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających). W stropach międzykondygnacyjnych stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany, dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje się odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać, by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

Uwaga

Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

Klasy tolerancji wymiarów:  
 • grubość
 • T(2)± 2 mm
 • długość
 • L(3)± 0,6% lub ± 3 mm*)
 • szerokość
 • W(3)± 0,6% lub ± 3 mm*)
 • prostokątność
 • Sb(5)± 5 mm/m
 • płaskość
 • P(10) 10 mm
  Poziom wytrzymałości na zginanieBS170≥ 170 kPa
  Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnymCS(10)120≥ 120 kPa
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnychDS(N)2± 0,2%
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2 2%
  Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperaturyDLT(1)5≤ 5%
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C0,035 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogieńE
  Warianty produktu (30)
  Opis Cena

  Płyta grubość 1cm

  97,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 2 cm

  97,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 3 cm

  97,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 4 cm

  97,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 5 cm

  97,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 6 cm

  97,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 7 cm

  90,70

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 8 cm

  90,70

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 9 cm

  87,50

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 10 cm

  97,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 11 cm

  89,10

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 12 cm

  97,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 13 cm

  84,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 14 cm

  90,70

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 15 cm

  97,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 16 cm

  77,80

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 17 cm

  82,60

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 18 cm

  87,50

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 19 cm

  92,30

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 20 cm

  97,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 21 cm

  68,00

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 22 cm

  71,30

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 23 cm

  74,50

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 24 cm

  77,80

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 25 cm

  81,00

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 26 cm

  84,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 27 cm

  87,50

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 28 cm

  90,70

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 29 cm

  94,00

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 30 cm

  97,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka