GALAXY fasada

Podstawowe dane

 • Producent: TERMOORGANIKA

Opis

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015 GALAXY fasada EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 Są to płyty melanżujące odcieniami srebrzysto-szarymi, produkowane na bazie innowacyjnego surowca, uszlachetnionego np. kompozycją grafitu ...

od 49,80 zł do 49,80 zł
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: Do 5 dni roboczych

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015

GALAXY fasada EPS S   EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Są to płyty melanżujące odcieniami srebrzysto-szarymi, produkowane na bazie innowacyjnego surowca, uszlachetnionego np. kompozycją grafitu, który dodany do granulek w procesie produkcji polistyrenu, poprawia właściwości izolacyjne płyt, dzięki czemu można osiągnąć lepsze efekty izolacji cieplnej lub takie same, przy niższych grubościach płyt. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: 10 mm, a następnie co 10 mm według indywidualnych życzeń.

Zalecenia montażowe

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Po przymocowaniu do elewacji płyty należy nie-zwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojoną i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. Przed przystąpieniem do montażu płyt GALAXY fasada, nasłonecznione elewacje należy zakryć siatką ochronną w celu zabezpieczenia płyt przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. Płyty GALAXY fasada, należy chronić przed ich nadmiernym nagrzewaniem (ciemny kolor absorbuje promienie słoneczne). W przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się szarym nalotem. W takiej sytuacji przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ociepleń metodą ETICS (lekka-mokra) warstwę tę należy usunąć za pomocą papieru ściernego lub tarki do szlifowania. Na powierzchni płyt nie powinno być luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu.

Do przyklejania płyt styropianowych GALAXY fasada stosować klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej uniwersalny TO-KU. Przed nałożeniem kleju na płytę jej powierzchnię należy uszorstnić papierem ściernym lub tarką. Do wykonywania warstwy zbrojonej stosować klej uniwersalny TO-KU lub klej uniwersalny biały TO-KUB oraz siatkę TO-S145 lub TO-S170. Przyklejone do elewacji płyty GALAXY fasada należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, stosując na rusztowaniach siatki osłonowe w trakcie wykonywania prac i co najmniej 3 dni po ich zakończeniu.

Uwaga

Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

Zalecenia montażowe

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Po przymocowaniu do elewacji płyty należy nie-zwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojoną i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. Przed przystąpieniem do montażu płyt GALAXY fasada, nasłonecznione elewacje należy zakryć siatką ochronną w celu zabezpieczenia płyt przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. Płyty GALAXY fasada, należy chronić przed ich nadmiernym nagrzewaniem (ciemny kolor absorbuje promienie słoneczne). W przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się szarym nalotem. W takiej sytuacji przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ociepleń metodą ETICS (lekka-mokra) warstwę tę należy usunąć za pomocą papieru ściernego lub tarki do szlifowania. Na powierzchni płyt nie powinno być luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu.

Do przyklejania płyt styropianowych GALAXY fasada stosować klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej uniwersalny TO-KU. Przed nałożeniem kleju na płytę jej powierzchnię należy uszorstnić papierem ściernym lub tarką. Do wykonywania warstwy zbrojonej stosować klej uniwersalny TO-KU lub klej uniwersalny biały TO-KUB oraz siatkę TO-S145 lub TO-S170. Przyklejone do elewacji płyty GALAXY fasada należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, stosując na rusztowaniach siatki osłonowe w trakcie wykonywania prac i co najmniej 3 dni po ich zakończeniu.

Uwaga

Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

Klasy tolerancji wymiarów:  
 • grubość
 • T(1)± 1 mm
 • długość
 • L(2)± 2 mm
 • szerokość
 • W(2)± 2 mm
 • prostokątność
 • Sb(5)± 5 mm/m
 • płaskość
 • P(10) 10 mm
  Poziom wytrzymałości na zginanieBS75≥ 75 kPa
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnychDS(N)2± 0,2%
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2 2%
  Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowychTR80≥ 80 kPa
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C0,033 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogieńE
  Warianty produktu (30)
  Opis Cena

  Płyta grubość 1cm

  49,50

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 2 cm

  49,50

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 3 cm

  49,50

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 4 cm

  49,50

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 5 cm

  49,50

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 6 cm

  49,50

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 7 cm

  46,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 8 cm

  46,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 9 cm

  44,55

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 10 cm

  49,50

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 11 cm

  45,38

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 12 cm

  49,50

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 13 cm

  42,90

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 14 cm

  46,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 15 cm

  49,50

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 16 cm

  39,60

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 17 cm

  42,08

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 18 cm

  44,55

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 19 cm

  47,03

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 20 cm

  49,50

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 21 cm

  34,65

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 22 cm

  36,30

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 23 cm

  37,95

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 24 cm

  39,60

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 25 cm

  41,25

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 26 cm

  42,90

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 27 cm

  44,55

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 28 cm

  46,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 29 cm

  47,85

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 30 cm

  49,50

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka