Farba akrylowa TO-FA

Farba akrylowa TO-FA

Podstawowe dane

  • Producent: TERMOORGANIKA

Opis

Farba akrylowa TO-FA jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Służy do malowania cienkowarstwowych tynków akrylowych i mineralnych. Może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych np. betonowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych itp. a także innych podłoży np ...

od 80,00 zł do 132,00 zł
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: Do 5 dni roboczych

Farba akrylowa TO-FA jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Służy do malowania cienkowarstwowych tynków akrylowych i mineralnych. Może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych np. betonowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych itp. a także innych podłoży np. malowanych, płytach gipsowo-kartonowych, płytach drewnopodobnych, itp. Elewacje pomalowane farbą TO-FA można myć wodą pod niedużym ciśnieniem przy pomocy myjek ciśnieniowych.

 Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Malowanie można rozpocząć po:

  •  ok. 3 dniach: cienkowarstwowe tynki akrylowe i mineralne jeżeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku wynosi co najmniej +150C,
  • 7-14 dniach: tynki akrylowe i mineralne w okresie wiosennym i jesiennym (im niższa temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku, tym okres ten powinien być dłuższy),
  • 14 dniach: tynki cementowe i cementowo-wapienne,
  • 28 dniach:  beton.

Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU lub rozcieńczoną farbą akrylową TO-FA, podłoża nienasiąkliwe i/lub gładkie (np. beton, żelbet) gruntem sczepnym TO-GS (uwaga: grunt sczepny TO-GS zawiera bardzo drobny wypełniacz mine-ralny, co powoduje, że zagruntowana powierzchnia nie jest gładka lecz chropowata). Malowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu (zwykle jest to ok. 24 godzin).

 Zalecenia montażowe

Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. Konsystencję farby można dobrać dolewając niewielką ilość wody (max. 10% do pierwszego malowania i max. 5% do drugiego) i ponownie wymieszać. Farbę nanosić pędzlem, walkiem lub metodą natryskową. Malować dwukrotnie. Drugą warstwę nanosić po upływie 4-6 godzin od nałożenia pierwszej. W celu uniknięcia śladów łączeń na poszczególnych fragmentach malowanej powierzchni należy stosować farbę z tej samej szarży produkcyjnej oraz zapewnić jednakową konsystencję. Powierzchnie nie przeznaczone do malowania (drzwi, okna) dokładnie zabezpieczyć przed zachlapaniem farbą.  Świeże zachlapania natychmiast zmyć obficie wodą. Wyschniętą farbę można usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszać farby z innymi produktami. Pomalowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i wiatru stosując na rusztowaniach siatki osłonowe. Nie pozostawiać otwartego opakowania. Po otwarciu zużyć jak najszybciej. W czasie wykonywania prac i wysychania farby temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C.

 Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.
Warunki przygotowania farby i sposób jej nakładania mogą mieć wpływ na uzyskany kolor, który może się różnić od koloru podanego we wzorniku. Niewielkie różnice w odcieniu barwy nie stanowią wady wyrobu.

Temperatura stosowania i podłoża:powyżej +5°C
Czas wysychania:ok. 12 godz. *)
Orientacyjne zużycie:ok. 0,2 ÷ 0,3 l/m2 **)
Orientacyjna wydajność:ok. 3,5 ÷ 5,0 m2/l **)
pH:ok. 8-9
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem.
Warianty produktu (4)
Opis Cena

Farba akrylowa TO-FA

80,00

Dostępność: dostępny

Dodaj do koszyka

Farba akrylowa TO-FA

Dostępność: na zamówienie

Zapytaj o produkt...

Farba akrylowa TO-FA

132,00

Dostępność: dostępny

Dodaj do koszyka

Farba akrylowa TO-FA

Dostępność: na zamówienie

Zapytaj o produkt...