Styropian Silver fasada

 Styropian Silver fasada

Podstawowe dane

 • Producent: TERMOORGANIKA

Opis

Styropian Silver fasada wykonywany został w procesie spieniania polistyrenu. Dzięki pustym przestrzeniom w komórkach stanowi doskonałą izolację termiczną. Może występować w postaci gładkich arkuszy albo z widocznymi kropkami, powstałymi dzięki domieszkom materiałów uszlachetniających. Styropian ...

od 47,80 zł do 47,80 zł
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: Do 5 dni roboczych

Styropian Silver fasada wykonywany został w procesie spieniania polistyrenu. Dzięki pustym przestrzeniom w komórkach stanowi doskonałą izolację termiczną. Może występować w postaci gładkich arkuszy albo z widocznymi kropkami, powstałymi dzięki domieszkom materiałów uszlachetniających. Styropian dostępny jest w wymiarach 50 x 100 cm i w szerokościach od 1 cm, zwiększających się co centymetr. Arkusze mogą być także frezowane na brzegach, co ułatwia układanie ich na zakładkę.

SILVER fasada EPS S    EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-) 2-TR80

Gdzie stosować styropian Silver fasada?

Styropian fasadowy przeznaczony jest do tworzenia izolacji termicznej w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i usługowych. Należy układać go w każdym ogrzewanym budynku, w którym zależy nam na ograniczeniu strat ciepła. Z uwagi na parametry techniczne i wytrzymałościowe, ten rodzaj styropianu przeznaczony jest do układania na pionowych ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Można użyć go również do ocieplenia nadproży, ościeży okien oraz wieńców. Styropian Silver fasada jest częścią systemów dociepleniowych Termo Organika.

Na co uważać przy montażu styropianu fasadowego?

Płyty styropianowe montowane bezpośrednio na ściany zewnętrzne budynku, należy ochronić przed działaniem zjawisk atmosferycznych, a zwłaszcza promieni UV. Dlatego po montażu niezwłocznie należy przykryć go kolejną warstwą zabezpieczającą. W przypadku systemów ociepleniowych należy zabezpieczyć płyty zbrojeniem z siatki i nałożyć tynk, z kolei przy ścianach trójwarstwowych płytami elewacyjnymi. W przypadku dłuższego działania zjawisk atmosferycznych płyta styropianowa pokryje się żółtawym nalotem. Przed nakładaniem kolejnej warstwy należy go usunąć papierem ściernym. Powierzchnia powinna być także sucha i pozbawiona pyłków oraz innych zanieczyszczeń. Płyty SILVER fasada mocuje się na kleju poliuretanowym do styropianu TO-KPS lub TO-KS. Z kolei do montażu warstwy zbrojnej używa się kleju uniwersalnego TO-KU lub TO-KUB. W zależności od potrzeby należy zbroić płyty za pomocą siatki TO-S145 lub TO-S170.

Uwaga

Prace związane z układaniem bloków styropianowych należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta i rekomendacją techniczną. Nie należy przechowywać i montować płyt styropianowych w bezpośrednim kontakcie acetonu, benzenu czy nitro, ponieważ te substancje mogą działać na niego destrukcyjnie.

Styropian poddany dobrowolnej procedurze certyfikacji i rekomendacji w ITB nie wynikającej z systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Deklarowane właściwości płyt styropianowych SILVER fasada:

Klasy tolerancji wymiarów:  
 • grubość
 • T(1)± 1 mm
 • długość
 • L(2)± 2 mm
 • szerokość
 • W(2)± 2 mm
 • prostokątność
 • Sb(5)± 5 mm/m
 • płaskość
 • P(5) 5 mm
  Poziom wytrzymałości na zginanieBS100≥ 100 kPa
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnychDS(N)2± 0,2%
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2 2%
  Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowychTR80≥ 80 kPa
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C0,040 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogieńE
  Warianty produktu (30)
  Opis Cena

  Płyta grubość 1 cm

  opakowanie zawiera 30 m2

  70,20 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 2 cm

  opakowanie zawiera 15 m2

  70,20 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 3 cm

  opakowanie zawiera 10 m2

  70,20 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 4 cm

  opakowanie zawiera 7,5 m2

  70,20 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 5 cm

  opakowanie zawiera 6 m2

  70,20 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 6 cm

  opakowanie zawiera 5 m2

  70,20 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 7 cm

  opakowanie zawiera 4 m2

  65,52 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 8 cm

  opakowanie zawiera 3,5 m2

  65,52 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 9 cm

  opakowanie zawiera 3 m2

  63,18 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 10 cm

  opakowanie zawiera 3 m2

  70,20 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 11 cm

  opakowanie zawiera 2,5 m2

  64,35 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 12 cm

  opakowanie zawiera 2,5 m2

  70,20 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 13 cm

  opakowanie zawiera 2 m2

  60,84 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 14 cm

  opakowanie zawiera 2 m2

  65,52 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 15 cm

  opakowanie zawiera 2 m2

  70,20 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 16 cm

  opakowanie zawiera 1,5 m2

  56,16 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 17 cm

  opakowanie zawiera 1,5 m2

  59,67 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 18 cm

  opakowanie zawiera 1,5 m2

  63,18 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 19 cm

  opakowanie zawiera 1,5 m2

  66,69 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 20 cm

  opakowanie zawiera 1,5 m2

  70,20 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 21 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  49,14 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 22 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  51,48 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 23 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  53,82 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 24 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  56,16 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 25 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  58,50 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 26 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  60,84 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 27 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  63,18 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 28 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  65,52 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 29 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  67,86 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 30 cm

  opakowanie zawiera 1 m2

  70,20 zł

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka