Styropian Dalmatyńczyk Plus fasada frez

Styropian Dalmatyńczyk Plus fasada frez

Podstawowe dane

 • Producent: TERMOORGANIKA

Opis

DALMATYŃCZYK PLUS fasada EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 Są to płyty białe lub „w kropki”, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych ścian, w tym do wykonywania ociepleń fasad. Płyty mogą być produkowane ...

od 33,83 zł do 51,00 zł
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: Do 5 dni roboczych

DALMATYŃCZYK PLUS fasada EPS S   EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Są to płyty białe lub „w kropki”, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych ścian, w tym do wykonywania ociepleń fasad. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm.

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją Techniczną i Jakości RTQ ITB 1260/2013 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojoną i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu i w przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takiej sytuacji, przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ociepleń metodą ETICS (BSO, lekka-mokra), warstwę tę należy usunąć za pomocą papieru ściernego lub tarki do szlifowania. Na powierzchni płyt nie powinno być luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu.

Do przyklejania płyt styropianowych DALMATYŃCZYK PLUS fasada stosować klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu TO-KS. Do wykonywania warstwy zbrojonej stosować klej uniwersalny TO-KU lub klej uniwersalny biały TO-KUB oraz siatkę TO-S145 lub TO-S170.

Uwaga

Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

Styropian poddany dobrowolnej procedurze certyfikacji i rekomendacji w ITB nie wynikającej z systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Deklarowane właściwości płyt styropianowych DALMATYŃCZYK PLUS fasada:

Klasy tolerancji wymiarów:  
 • grubość
 • T(1)± 1 mm
 • długość
 • L(2)± 2 mm
 • szerokość
 • W(2)± 2 mm
 • prostokątność
 • Sb(5)± 5 mm/m
 • płaskość
 • P(5) 5 mm
  Poziom wytrzymałości na zginanieBS75≥ 75 kPa
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych,
  normalnych warunkach laboratoryjnych
  DS(N)2± 0,2%
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2 2%
  Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowychTR80≥ 80 kPa
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C0,042 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogieńE

  Klienci kupili również

  Warianty produktu (26)
  Opis Cena

  Płyta grubość 5 cm

  48,28

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 6 cm

  48,28

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 7 cm

  45,05

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 8 cm

  45,05

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 9 cm

  43,52

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 10 cm

  48,28

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 11 cm

  44,20

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 12 cm

  48,28

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 13 cm

  51,00

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 14 cm

  45,05

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 15 cm

  48,28

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 16 cm

  38,59

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 17 cm

  40,97

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 18 cm

  43,52

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 19 cm

  45,90

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 20 cm

  48,28

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 21 cm

  33,83

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 22 cm

  35,36

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 23 cm

  37,06

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 24 cm

  38,59

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 25 cm

  40,29

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 26 cm

  41,82

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 27 cm

  43,52

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 28 cm

  45,05

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 29 cm

  46,75

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka

  Płyta grubość 30 cm

  48,28

  Dostępność: dostępny

  Dodaj do koszyka