Kalkulator termoizolacji  - dlaczego warto z niego korzystać? Podczas projektowania izolacji termicznej warto zwrócić uwagę nie tylko na wymogi prawne dotyczące przenikania ciepła. Odpowiednio dobrana i wykonana izolacja budynku generuje wymierne oszczędności podczas ogrzewania. Wpływa też na ograniczenie wilgoci wewnątrz obiektu. Jeśli samodzielnie planujemy prace w ramach ocieplenia, warto posiłkować się kalkulatorem termoizolacji, który pomoże ocenić opłacalność inwestycji.

Co to jest współczynnik przenikania ciepła?

Podczas planowania i wykonywania prac termomodernizacyjnych, nie da się uciec od terminu “współczynnik przenikania ciepła”, określanego symbolem U lub skrótem WPC. Pojawia się on na większości projektów budowlanych. Również każdy kalkulator termoizolacji ścian opiera się głównie na obliczeniach w ramach tej wartości. Warto dowiedzieć się, czym jest ten współczynnik i jaki ma wpływ na wykonywanie izolacji.

Współczynnik przenikania ciepła to liczbowe określenie zakresu przenikania temperatury przez daną przegrodę i opisuje się go za pomocą jednostki W/(m2·K). Jego wartość zależy nie tylko od grubości przegrody, jaka ma stanowić izolację, ale także od właściwości poszczególnych materiałów. Niższa wartość współczynnika oznacza lepszą izolację przegrody i wpływa na ograniczenie kosztów ogrzewania. 

Obecnie obowiązujące normy dokładnie określają, wartość współczynnika dla określonych przegród. Według przepisów, które będą obowiązywały od 2021 roku dla ścian, U nie może być wyższe niż 0,20 W/(m2·K), tymczasem dla dachów i stropodachów ta wartość to 0,18. Jednak nie musimy pamiętać o tym wszystkim, ponieważ te dane zawiera dobry konfigurator termoizolacji. Wystarczy określić rodzaj przegrody, a system wygeneruje wartość współczynnika określonego w przepisach. 

Jak obliczyć grubość izolacji?

Wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła zobowiązują inwestora do zastosowania takiej grubości izolacji, żeby zmieścić się w normie. Grubość styropianu najczęściej obliczana jest za pomocą prostych działań. Przy wstępnym określeniu grubości, dzieli się przewodzenie cieplne materiału izolacyjnego (λ) przez zadaną wartość U. Wynikiem jest potrzebna grubość materiału izolacyjnego.

Tego typu obliczenia nie biorą pod uwagę kilku czynników, między innymi właściwości termoizolacyjnych samej konstrukcji ściany lub stropu. Oczywiście te wartości można znaleźć w certyfikatach u producenta, jednak nieco utrudnia to obliczenia. Inną zmienną jest współczynnik przewodzenia ciepła materiału ociepleniowego, który jest inny dla różnych typów płyt polistyrenowych.

Do obliczenia parametru U dla naszych warunków najlepszy będzie kalkulator zapotrzebowania styropianu. Dzięki niemu bardzo łatwo uzyskamy wartości λ dla poszczególnych typów przegrody. Będziemy w stanie ocenić też jaki wpływ na parametr U mają poszczególne grubości termoizolacji, a także rodzaj materiału ociepleniowego. Dobry konfigurator systemu termoizolacji pozwala nawet obliczyć potencjalne oszczędności ciepła w przypadku zastosowania większej grubości płyt styropianowych lub koszt materiału.

Kalkulator termoizolacji - dlaczego warto z niego korzystać, zdjęcie: pixabay.com

Co należy wziąć pod uwagę podczas obliczania grubości izolacji?

Podczas prac projektowych kalkulator styropianów pomaga w dokładnym określeniu innych czynników, które mają wpływ na przenikanie ciepła. Do najważniejszych należy rodzaj pokrycia i konstrukcji dachu w przypadku ocieplenia poddasza. Spore znaczenie mają także otwory okienne i drzwiowe oraz rodzaje zastosowanych w nich przegród. Jeśli budynek jest dopiero w fazie projektu, kalkulatorem termoizolacji pozwoli użytkownikom zauważyć zależność między wielkością okien a stratami ciepła całego obiektu. 

Czynnikiem, który niezwykle trudno wziąć pod uwagę podczas tradycyjnych obliczeń, jest opór przejmowania ciepła pomiędzy warstwami różnych materiałów. Zazwyczaj pomija się go, sumując wartości dla poszczególnych warstw. Tymczasem konfigurator ocieplenia również bierze go pod uwagę, co może mieć znaczenie przy parametrach na pograniczu normy.

Kalkulator termoizolacji - sposób na przytulne wnętrze, zdjęcie: pexeles.com

Kalkulator termoizolacji - wszystko w jednym miejscu

Wszystkie obliczenia w zakresie wykonywania izolacji budynku można wykonać ręcznie z pomocą jedynie kalkulatora i kartki papieru. Dostępne są wzory i informacje na temat parametrów materiałów. Jeśli jednak zależy nam na tym, aby obliczenia były dokładne i przeprowadzone szybko, ręczne liczenia nie zda egzaminu.

Stosując dobry kalkulator styropianu, w zasadzie nie potrzebujemy żadnych informacji. Nie musimy znać się zbytnio na procesie budowlanym ani rozumieć sposobu obliczania współczynnika U. Wszystkie obliczenia przeprowadzane są szybko i z uwzględnieniem wielu czynników. Kalkulator daje nam też możliwość zobaczenia wpływu zastosowanego materiału izolacyjnego na jego wymaganą grubość. Pozwoli ocenić, jak ważna jest jakość płyt styropianowych i zrozumieć, że inwestycja w dobre płyty może być źródłem przyszłych oszczędności.

Ciekawym rozwiązaniem jest kalkulator zapotrzebowania styropianu i pozostałych materiałów budowlanych potrzebnych do stworzenia kompletnego systemu ociepleń. Taki kalkulator przyda się w momencie, kiedy ustalimy już grubość izolacji i rodzaj płyt polistyrenowych. To narzędzie pozwala ekspresowo określić nie tylko rodzaj niezbędnych materiałów, ale także ich dokładną ilość. Dodatkowo wszystkie potrzebne rzeczy można natychmiast zamówić i problem termoizolacji będzie rozwiązany w kilkanaście minut. Zamawiając produkty od jednego producenta i z danego systemu ociepleń zyskujemy pewność, że poszczególne elementy zachowają wszystkie najważniejsze właściwości.